КАМЕНЯР – ремісник, фахівець з укладання каменю чи цегли; поетичний образ із вірша Франка «Каменярі», написаного влітку 1878 року під впливом споглядання каменярської праці на розі сучасних вулиць Соломії Крушельницької і Каменярів у Львові – там Сам автор засвідчує це як про зовнішній поштовх до поетичного узагальнення: «В основі сеї теми лежали конкретні враження робітників, що товкли каміння на дорозі». Перифраза «великий Каменяр» вкорінилася в українському літературознавстві на підставі образу людини, яка торує шлях і «лупає скалу».

ЦІСАР (з латинського caesar) – найвищий титул Австро-Угорської монархії. У Франкові часи цей титул належав імператору Франца-Йосифа І (1830–1916) з династії Габсбурґів, який перебував на престолі 68 років (!).

КИЇВ – місто над Дніпром, столиця України-Руси від княжої давнини до сьогодення, одне з найбільших та найстаріших міст Центрально-Східної Європи.

У Києві, в каплиці при колегії Петра Ґалаґана, 4 травня 1886 року 30-літній Франко, «австрійський підданий, літератор …греко-уніатського віросповідання», вінчався з 22-літньою Ольгою Хоружинською, донькою титулярного радника.