ЕНЦИКЛОПЕДИСТ (з давньогрецького енциклопедія – коло наук, цикл навчання і виховання) – особа, що володіє знаннями з різноманітних галузей науки та людської діяльності. Франко – справжній учений-енциклопедист, бо в коло його наукових зацікавлень входили проблеми історії та теорії літератури, літературної критики, бібліографії й бібліології, мовознавства й перекладознавства, фольклористики й етнології, мистецтвознавства й культурології, історії й політології, економіки й соціології, статистики й правознавства, педагогіки й психології, філософії й природознавства…

ЕКОНОМІСТ – ще одна грань Франка-вченого: він написав близько 200 праць з різних питань економіки. Його цікавили фінанси і банківська справа, демографія та статистики, аграрні та індустріальні відносини. Розуміючи важливість економічного чинника для розвитку суспільства, Франко застерігав від надмірної уваги до примітивних «жолудкових [тобто шлункових] ідей» і наголошував на пріоритеті ідеї національної

ЕТНОГРАФІЧНІ ЕКСПЕДИЦІЇ – наукові мандрівки різними куточками рідного краю з метою дослідження народних звичаїв і побуту. Зібрані матеріали систематизовували та оприлюднювали в «Етнографічному збірнику» – серійному виданні Наукового товариства імені Шевченка у Львові. В упорядкуванні Франка вийшло 9 книг цього збірника, серед них – «Галицько-руські народні приповідки» (у 3-х томах, 6 книгах).